Glosar de termeni: A


Acoperire

În cazul sistemului de sateliţi, numărul de gospodării care recepţionează cel puţin un canal din sistem.


ADR

ASTRA Digital Radio: Transmisie radio gratuită pentru recepţia gratuită a programelor posturilor de radio publice şi private la calitate similară înregistrărilor pe CD, prin sistemul de sateliţi ASTRA. Transmisia digitală se realizează prin satelitul ASTRA 1A - 1D la frecvenţa undei de sunet subpurtătoare.


Adresă IP

Adresele protocolului internet. Se folosesc la identificarea unui calculator sau dispozitiv într-o reţea TCP/IP. Reţelele folosesc protocoale TCP/IP pentru a trimite mesaje pe baza unei adrese IP a destinatarului. Adresa IP are un format numeric (32 biţi); cifrele sunt separate printr-un punct după fiecare set de patru cifre. Valoarea fiecărui număr este cuprinsă între 0 şi 255. O adresă IP ar putea fi, de exemplu, 1.160.10.240.

Într-o reţea privată, adresele pot fi atribuite oricărui protocol internet şi sunt unice. Dacă însă reţeaua privată se conectează la internet, adresele IP se numesc adrese de internet pentru a evita duplicarea.


Efectul all-or-nothing (totul sau nimic)

Pierderea bruscă a recepţiei semnalului în transmisia digitală, spre deosebire de deteriorarea progresivă a transmisiei analogice. Se pare că aceasta intervine atunci când semnalul conţine mai multe erori decât cele care pot fi corectate cu ajutorul tehnicii FEC. Avantajul transmisiei digitale constă în păstrarea calităţii transmisiei, care se menţine la acelaşi nivel până în momentul întreruperii.


Amprentă la sol

Zona geografică acoperită de satelit, ale cărei margini sunt definite drept zona în care calitatea transmisiei este prea slabă şi recepţia este sub nivelul acceptabil comercial.


Analog, analogic

Stocarea, prelucrarea sau transmisia datelor prin modificarea continuă a semnalului.


Antenă

A se vedea „Antena parabolică de satelit”


Antenă parabolică de satelit

În limbajul obişnuit, se numeşte şi „parabolică”. Contribuie la recepţia prin satelit; este un punct focal care reflectă şi concentrează semnalele transmise de satelit.


API

Application Programming Interface este o interfaţă de programare care asigură sistemul software pentru alte programe astfel încât acestea să se poată conecta la sistem.


Artefacte

Fenomene vizuale cauzate de erori ale semnalului digital (a se vedea efectul „All-or-nothing”).


ASTRA

Marca înregistrată şi denumirea comercială a companiei Société Européenne des Satellites, care deţine şi operează sistemul de sateliţi ASTRA.


Transmisie asimetrică

Transmisie în cadrul căreia rata de transfer a datelor în legătura descendentă (descărcare) diferă de rata de transfer în legătura ascendentă (descărcare) (de exemplu, viteză mare de transmisie la descărcare şi viteză mică la încărcare).


Azimut / elevaţie

Elevaţia se referă la unghiul de elevaţie al antenei parabolice, în grade, calculat faţă de linia orizontului, iar azimutul indică unghiul geografic în grade; 180°, spre sud. Indiferent de valoarea azimutului şi elevaţiei, se va lua în considerare şi dimensiunea antenei parabolice.


Amplificator de linie (Line amplifier)

Amplificatorul folosit în reţea pentru amplificarea semnalului.