Condiţii de confidenţialitate


SES este atentă la aspectele legate de confidenţialitatea pe internet. Considerăm că este important să ştiţi cum prelucrăm informaţiile despre dumneavoastră pe care le primim pe internet. În general, puteţi accesa SES pe World Wide Web fără a ne spune cine sunteţi sau a dezvălui orice alte informaţii despre dumneavoastră. Serverele noastre web reţin adresele IP ale vizitatorilor, nu adresele de e-mail. Aceste informaţii sunt cumulate pentru a calcula numărul de vizite, durata medie a timpului petrecut pe site, paginile vizualizate etc., iar SES le foloseşte pentru a evalua gradul de utilizare a site-ului şi a-i îmbunătăţi conţinutul. La aceste informaţii au acces şi companiile care efectuează operaţiunile de urmărire şi măsurare pentru SES, cum ar fi eTracker, Google şi WebTrends. Există însă momente în care s-ar putea să avem nevoie de mai multe informaţii de la dumneavoastră, cum ar fi numele şi adresa.

Atunci când vom avea nevoie de informaţii, în momentul preluării acestora, vă vom anunţa cum urmează să folosim informaţiile cu caracter personal. De regulă, folosim aceste informaţii preluate numai pentru a răspunde solicitării dumneavoastră, pentru a prelucra o comandă sau a vă acorda acces la informaţii specifice despre cont. Dacă vă înregistraţi pe site-ul nostru şi acceptaţi condiţiile politicii noastre de confidenţialitate, vom păstra evidenţa vizitei dumneavoastră pentru a vedea ce produse şi servicii vă interesează în mod deosebit. Folosim aceste informaţii numai pentru a vă înţelege mai bine nevoile specifice. Aveţi dreptul de a vă exprima dezacordul în orice moment, prin trimiterea unui mesaj la adresa info@ses.com, în baza unor motive clare şi întemeiate legate de situaţii speciale sau de prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepţia cazurilor în care prelucrarea respectivă este prevăzută expres de lege.

Dacă dezacordul este justificat, procesarea poate avea loc fără includerea datelor dumneavoastră. Ocazional, putem pune adresele de e-mail şi datele suplimentare ale celor care le furnizează la dispoziţia altor membrii cu drepturi depline din grupul de companii SES ale căror produse sau servicii credem că le veţi considera interesante şi care vă respectă cu stricteţe drepturile privind confidenţialitatea. În astfel de cazuri, veţi avea ocazia să restricţionaţi accesul la informaţiile dumneavoastră. În cazul unor produse faţă de care aţi dat dovadă de un interes deosebit, vă vom anunţa că vom transmite informaţiile dumneavoastră către partenerii noştri pentru un astfel de produs, însă numai după primirea acordului dumneavoastră în acest sens. Dacă vă înregistraţi on-line în una din diviziile de afaceri SES, acestea ar putea folosi datele respective pentru a vă oferi informaţii personalizate despre oferta SES, în funcţie de nevoile de afaceri ale dumneavoastră. Se va folosi probabil o tehnologie denumită "cookies" pentru a vă oferi informaţii personalizate. "Cookie" reprezintă un mic set de date pe care un site web le poate trimite browser-ului dumneavoastră şi care pot fi apoi stocate pe unitatea de disc, astfel încât să vă putem recunoaşte atunci când reveniţi. Puteţi configura browser-ul astfel încât să vă informeze când primiţi un "cookie".

Uneori efectuăm sondaje online pentru a înţelege mai bine nevoile şi profilul vizitatorilor noştri. Atunci când realizăm un sondaj, vă vom anunţa cum urmează să folosim informaţiile în momentul în care le preluăm de la dumneavoastră, pe internet. Veţi avea drept de acces la datele colectate şi dreptul de a rectifica datele în cazurile în care datele respective sunt inexacte şi incomplete. Informaţiile privind datele nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru a prelucra datele, în conformitate cu perioadele legale de prescripţie. Pentru orice informaţii sau solicitarea acordului privind politica de confidenţialitate, vă rugăm să ne scrieţi la adresa info@ses.com.